تاريخ : سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ | 23:54 | نويسنده : نیکی
میشه دوباره نوشت ؟

دلم نوشتن می خواهد ... 

اما انگار یه چیزی تو وجودم تغییر کرده

شاید قلمم گم شده